SprzątaMy Dzielnice 2021 – podsumowanie

5 czerwca 2021 r. odbyła się ostatnia akcja sprzątania w ramach Projektu SprzątaMy Dzielnice organizowanego przez Stowarzyszenie Wolnej Herbaty i Urząd Miasta Katowice. Projekt zakładał wysprzątanie 5 miejsc w Katowicach wybranych spośród zgłoszonych przez mieszkańców terenów. W tym roku napłynęło 47 zgłoszeń, z których 20 przeszło do drugiego etapu, czyli głosowania poprzez klikanie reakcji pod zdjęciami konkretnych lokalizacji. Łącznie oddano ponad 7 tysięcy głosów co jest rekordem i przewyższa wynik z tamtego roku niemal dwukrotnie!

Do zwycięskiej piątki przeszły dwie lokalizacje z Załęża (tereny między ul. Gliwicką a DTS oraz okolice bocznicy kolejowej przy ul. Pośpiecha), staw Maroko znajdujący się na Osiedlu Tysiąclecia, Staw Grunfeld z Muchowca oraz las przy ul. Mysłowickiej na Giszowcu. Akcje sprzątania odbywały się co sobotę w okresie od 8 maja do 5 czerwca.

fot. Magdalena Kieszniewska

Tak jak w poprzednim roku martwiliśmy się o powodzenie akcji i frekwencję na naszych wydarzeniach w związku z epidemią korona wirusa, na szczęście zostaliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni! Na każdej akcji było przynajmniej 40 osób a na Giszowcu udało się powtórzyć rekord sprzed dwóch lat: na jedną tylko akcję przyszło 120 osób! Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i pracę nad pięknem terenów zielonych w Katowicach zarówno w pełnym słońcu (Giszowiec) jak też w strugach deszczu (Grunfeld) – mówi Olaf Józefoski, koordynator projektu.

fot. Kinga Skowronek

4 edycję projektu SprzątaMy Dzielnice zdecydowanie można uznać za udaną – udało się zebrać rekordową ilość worków z odpadami (770) dzięki zaangażowaniu największej do tej pory liczby uczestników (ok. 350). Tym razem także mogliśmy liczyć na obecność mieszkańców, ale także wsparcie innych osób i organizacji. W tym roku do akcji sprzątania dołączyli m.in. radni z jednostek pomocniczych (Maria Ryś, Grzegorz Augustyn, Kazimierz Dmitryszyn, Urszula Machowska, Tomasz Czekański, Beata Walczyńska, Zbigniew Wójcik z RJP nr 17 Giszowiec, Krzysztof Kuchciński z RJP nr 9 Osiedle Tysiąclecia oraz Ewa Inn i Andrzej Karol z RJP nr 7 Załęże), radni (Adam Skowron, Barbara Mańdok, Dawid Durał, Krzysztof Kraus i Patryk Białas), uczniowie, nauczycielki i pani dyrektor ze Szkoły Podstawowej nr 20, zuchy i harcerze z 32 Harcerskiej Drużyny Wodnej oraz XXVI Szczepu Harcerskiego Giszowiec oraz grupa biegowa Giszowiec Biega Razem. W promocję projektu zaangażował się portal Katowice-Załęże.pl oraz stowarzyszenie Zielone Załęże. Wsparli go także: firmy Traficar i Veganation, a także Katowickie Wodociągi, Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa.

fot. Kinga Skowronek

Dzięki wsparciu dużej ilości osób udało się posprzątać ok. 40 ha terenów zielonych na terenie Katowic. Oczywiście podczas akcji prowadzona była segregacja w efekcie czego napełniono 239 worków ze szkłem, 293 worki na plastik/metal oraz 236 worki śmieci zmieszanych (łącznie: ok. 770 worków). Oprócz tego zebrano odpady wielkogabarytowe oraz elektrośmieci, w tym: umywalki, wannę, lodówki, odkurzacze, dywany czy ogromną ilość opon (111 sztuk).  Niewątpliwie jest to duży sukces nie tylko pod względem uporządkowania danych terenów, ale także pozytywnego wpływu na integrację lokalną oraz poznanie podstaw ruchu zero waste. Akcje sprzątania były bowiem okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń na tematy okołoekologiczne i nie tylko. Podczas sprzątania zachęcaliśmy także do picia wody z Katowickich Wodociągów i rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto ją pić i jakie inne nawyki korzystne dla planety możemy wprowadzić w codziennym życiu.

fot. Olaf Józefoski

SprzątaMy Dzielnice to akcja która uświadomiła mi jak wielkim problemem jest zaśmiecanie terenów zielonych oraz pokazała, że mam na to wpływ. Na wydarzeniu promuje się używanie rzeczy wielorazowych, dlatego nie ma dodatkowych śmieci np. z jednorazowych kubeczków. Dzięki wspólnemu sprzątaniu można poznać pozytywnych ludzi i spędzić czas w sposób dający mnóstwo satysfakcji z działania – Karolina Kracla, wolontariuszka.

fot. Angelika Nocoń

Cieszymy się, że 4 edycja projektu SprzątaMy Dzielnice spotkała się z zainteresowaniem! Dziękujemy za wsparcie każdej osoby i organizacji, która w tym roku zaangażowała się w nasze działania. Mamy nadzieję, że z każdym rokiem tego typu akcji będzie coraz więcej a mieszkańcy chętnie będą brali w nich udział:)

Zdjęcia z tegorocznego SprzątaMy Dzielnice:

fot. Angelika Nocoń
fot. Magdalena Kieszniewska
fot. Magdalena Kieszniewska
fot. Angelika Nocoń
fot. Magdalena Kieszniewska
fot. Angelika Nocoń
fot. Magdalena Kieszniewska
fot. Angelika Nocoń
fot. Kinga Skowronek