Akcja Sprzątamy dzielnice 2018

Zbieranie butelek na terenach zielonych