aktualności

Recenzja książki „Styl życia Zero Waste – śmieć mniej, żyj lepiej” Amy Korst

Jako Stowarzyszenie działające na rzecz ograniczania ilości produkowanych odpadów bacznie śledzimy pojawiające się w tym temacie książki. Tym razem padło na Amy Korst „Styl życia Zero Waste – śmieć mniej, żyj lepiej”.

Na naszym rynku wydawniczym w zeszłym roku pojawiło się wiele pozycji, które poruszają tematykę zero-odpadową, w tym książką Kasi Wągrowskiej „Życie zero waste” oraz długo wyczekiwana polskojęzyczna wersja książki Bei Johnson „Pokochaj swój dom”. Na tej liście pojawiła się również książka amerykańskiej bloggerki, Amy Korst.

Autorka książki wraz z mężem rozpoczęła eksperymentalny projekt Green Garbage Project, który miał trwać tylko przez dwanaście miesięcy. Chcieli na własnej skórze przekonać się czy możliwe jest prowadzenie domu i nieprodukowanie przy tym przerażających ilości śmieci, jak ma to w zwyczaju przeciętny obywatel Stanów Zjednoczonych. Nie spodziewała się, że taki styl życia okaże się dla nich łatwy i wręcz naturalny. Niektórzy nawet zaczęli nazywać ją „panią od śmieci”. Amy sama przyznała na początku książki, iż nigdy nie przypuszczałaby, iż większość swojego czasu będzie poświęcała na czytaniu, myśleniu, pisaniu i mówieniu o odpadach.

Książka Amy to swoiste podsumowanie i wypadkowa wieloletniego doświadczenia wyniesionego z Green Garbage Project oraz dyskusji z aktywistami ruchu Zero Waste z Ameryki. Jest ciekawą lekturą nie tylko dla osób raczkujących na polu bezodpadowego stylu życia – ciekawe zagadnienia znajdą tu również osoby na trochę wyższym poziomie wtajemniczenia. Amerykańska blogerka w przejrzysty sposób opisuje, jak przeprowadzić przemianę swojego domu, omawia szczegółowo każde pomieszczenie po kolei i jakie odpady są z nim związane. Uspokaja, że przemiana nie odbywa się w ciągu 24 godzin, tylko wymaga wyrobienia nawyków oraz odrobiny zaangażowania wszystkich domowników. Od razu przekazuje czytelnikowi praktyczne porady, jak – jeśli nie ma możliwości wyeliminowania – ograniczyć wytwarzanie danego odpadu. Bardzo pomocnym jest również podsumowanie każdego z rozdziałów małą rozpiską, co według autorki na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym powinno się już wiedzieć i wcielać na co dzień w praktykę. Wiedza w pigułce!

Ważnym też jest fakt, że Amy otwarcie przyznaje się, że sama w 100% nie jest zero waste. Nie zbiera swoich śmieci do małego słoiczka. W tym stylu życia należy zrozumieć, iż ograniczanie wytwarzania śmieci, szczególnie plastikowych, czy też wyprodukowanych z tworzyw mieszanych, jest ideą samą w sobie. Otwarcie mówi o tym, że w ciągu roku zdarzy się jej kupić paczkę chipsów, czy innej przekąski, czy też wyrzuca puste blistry i opakowania po lekach, których nie mogła pominąć. Zatem, nie jest to książka przedstawiająca bez śmieciową idyllę, tylko prawdziwe życie.

Moim zdaniem mankamentem książki jest fakt, iż została ona napisana z punktu widzenia mieszkańca USA oraz skierowana dla czytelników tam mieszkających. Cytowane statystyki odnoszą się do amerykańskiej sytuacji, autorka wspomina wiele organizacji jedynie tam działających. Także lista sklepów oraz producentów, które Amy poleca, dla polskiego i europejskiego czytelnika będzie mało praktyczna.

„Styl życia Zero Waste” jest interesującą pozycją na polskim rynku wydawniczym: szybko i przyjemnie się ją czyta, jest podzielona na konkretne rozdziały, które w sposób wyczerpujący omawiają dany temat, czy aspekt bezodpadowego stylu życia, ale także autorka, która „ludzkim” głosem opowiada o swoim doświadczeniu.

Serdecznie polecamy lekturę!

Autorka: Aleksandra Mrozińska

aktualności

SprzątaMY dzielnice i ograniczamy odpady

SprzątaMY Dzielnice to siedem akcji porządkowych w siedmiu dzielnicach Katowic i jeden z elementów projektu KATOobywatel, realizowanego przez Urząd Miasta w Katowicach. Zachęcamy do zgłaszania terenów do posprzątania, a internauci „lajkami” wybiorą finałową siódemkę. W tym celu utworzone zostało wydarzenie na Facebooku, gdzie propozycje lokalizacji wraz z uzasadnieniem może wrzucić każdy mieszkaniec Katowic. Celem akcji jest również popularyzacja idei zero waste.

Wszystkie akcje organizowane w ramach „SprzątaMy Dzielnice” będą podporządkowane ograniczeniu produkcji śmieci. Ze sobą trzeba będzie zabrać własne kubki, do których organizatorzy naleją wodę przygotowaną przez Katowickie Wodociągi S.A. Podczas grilla czy ogniska zamiast jednorazówek zostaną podane talerze, a do tego metalowe widelce i szpikulce do szaszłyków. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapewni też kolorowe worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Akcja jest również częścią gólnoeuropejskiego programu Let’s Clean Up Europe! – Posprzątajmy Europę! 

Jak się zgłosić?

Odszukaj na Facebooku wydarzenie o nazwie “SprzątaMy Dzielnice”. Zgłoś propozycję terenu do posprzątania w Katowicach, podaj możliwie najbardziej dokładną lokalizację i uzasadnienie, dodatkowym atutem będzie zdjęcie. Możesz też wysłać e-mail na adres: sprzatamy@wolnaherbata.pl. Najlepiej, jeśli już na starcie masz wsparcie grupy ochotników, którzy zadeklarują pomoc przy zbiórce odpadów. Zaproś znajomych do głosowania na Twoje zgłoszenie.

Jesteś w finałowej siódemce? Czekaj na wskazanie terminu akcji w Twojej dzielnicy. Stowarzyszenie Wolnej Herbaty wspólnie z mieszkańcami Katowic pomogą Ci w sprzątaniu, a po zakończeniu zbiórki będziecie mogli cieszyć się jej efektami przy ognisku lub grillu.

Co, jeśli Twoje zgłoszenie nie znalazło się w finałowej siódemce? Nadal możesz zorganizować akcję sprzątania. Nie musisz martwić się o rękawice, worki i kontenery na odpady (zapewnia je Wydział Kształtowania Środowiska). Promuj ideę Zero Waste w swojej okolicy. Namów sąsiadów do wspólnego sprzątania. Wyślij nam zdjęcia i pochwal się efektami. Jeżeli masz pytania, zachęcamy do kontaktu z nami wolnejherbaty@gmail.com

REGULAMIN

Kalendarium:
Zgłaszanie miejsc do sprzątania: 18-26 kwietnia
Głosowanie nad miejscami: 28 kwietnia – 10 maja
Akcje sprzątania: 19 maja – 30 czerwca (w każdą sobotę)

Zachęcamy do wspólnego sprzątania. Akcje związane z popularyzacją idei życia bez śmieci zakończą się przy ognisku lub grillu.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Katowice.

 

Bez kategorii

Regulamin akcji „SprzątaMy Dzielnice”

§1
Informacje ogólne

1. Organizatorem akcji „SprzątaMy Dzielnice” jest Stowarzyszenie Wolnej Herbaty z siedzibą w Katowicach, zlokalizowane przy ul. Radockiego 270/3, 40-645 Katowice, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Akcja „SprzątaMy Dzielnice”, zwana w dalszej części regulaminu „Akcją” odbędzie się w przedziale czasowym pomiędzy 17.04.2018 a 15.07.2018.
3. Akcja obejmuje zgłaszanie miejsc do posprzątania na terenie Katowic, głosowanie na wybrane spośród zgłoszonych miejsca, organizację 7 akcji sprzątania oraz spotkań integracyjnych.
3. Celem Akcji jest wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród mieszkańców Katowic, integracja lokalnych społeczności, kształtowanie proekologicznych postaw, promowanie katowickich terenów zielonych oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta.
4. Akcja jest współfinansowana z budżetu Miasta Katowice.

§2
Uczestnicy

1. Uczestnikami akcji „SprzątaMy Dzielnice” mogą zostać:
a) osoby pełnoletnie,
b) osoby niepełnoletnie pod opieką osób pełnoletnich.
2. Udział w akcji jest dobrowolny.
3. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) sumiennego wykonania zadania,
b) zachowania zasad kultury osobistej,
c) używania zgodnie z przeznaczeniem przydzielonego mu sprzętu,
d) komunikacji z przedstawicielami Organizatora oraz informowania ich o wszelkich
nieprawidłowościach zaobserwowanych w czasie wykonywania świadczeń.

§3
Zgłaszanie miejsc do sprzątania

1. Zgłaszanie miejsc do sprzątania odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook poprzez wpisywanie ich pod dedykowanym postem na stronie wydarzenia „SprzątaMy Dzielnice” lub bezpośrednio na stronie wydarzenia „SprzątaMy Dzielnice” oraz drogą elektroniczną poprzez wysłanie emaila na adres sprzatamy@wolnaherbata.pl.
2. Każde zgłoszenie powinno zawierać opis, który pozwala na dokładną identyfikację gdzie znajduje się i jaki teren obejmuje wskazane miejsce. W tym celu należy uwzględnić w zgłoszeniu w szczególności: oficjalne nazwy wskazanych miejsc (jeśli sprzątanie ma dotyczyć ulic, placów, parków, jezior etc), nazwy ulic/miejsc w pobliżu których znajduje się wskazany obszar. Dodatkowo do zgłoszenia można dodać zdjęcia miejsca lub jego opis.
3. Miejsce zgłoszone do posprzątania musi znajdować się na terenie miasta Katowice.
4. Miejsce do sprzątania może zgłosić każda osoba, niezależnie od wieku.
5. Organizator nie odpowiada za pomyłki wynikłe z niewłaściwego opisu lokalizacji miejsca do posprzątania.

§4
Wybór miejsc, które wezmą udział w głosowaniu

1. Spośród wszystkich zgłoszonych miejsc maksymalnie 20 zostanie wybranych do udziału w głosowaniu na 7 miejsc, w których zostanie zorganizowana akcja sprzątania. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby miejsc, które będą brały udział w głosowaniu.
2. Wyboru miejsc, które wezmą udział w głosowaniu dokonuje Organizator w porozumieniu z przedstawicielem Urzędu Miasta Katowice spośród wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców propozycji.
3. Wybór dokonywany jest z uwzględnieniem kwestii własności terenu, formalno-prawnych możliwości zorganizowania akcji w danym miejscu, kwestii organizacyjnych, wartości rekreacyjnej terenu oraz stanu terenu pod względem zaśmiecenia. Przy wyborze organizator może również brać pod uwagę ilość polubień pod danym zgłoszeniem na portalu Facebook oraz inną aktywność świadczącą o potrzebie uporządkowania danej przestrzeni.
4. Nie ma możliwości odwołania się od wyboru miejsc, które wezmą udział w głosowaniu.

§5
Głosowanie nad miejscami w których zostanie przeprowadzona akcja

1. Głosowanie nad miejscami, w których zostanie przeprowadzona akcja odbywać się będzie poprzez serwis społecznościowy Facebook, gdzie w ankiecie zamieszczonej na wydarzeniu „SprzątaMy Dzielnice” będzie można zaznaczyć swój głos oraz poprzez wysyłanie emaila na adres sprzatamy@wolnaherbata.pl. Email powinien zawierać imię i nazwisko głosującego oraz miejsce, na które pragnie oddać swój głos. Z jednego adresu email można oddać tylko jeden głos.
2. Każda osoba może zagłosować tylko raz na jedno wybrane miejsce.
3. głosowanie zostanie zakończone w wyznaczonej dacie i godzinie . Wszelkie głosy oddane po tym czasie nie będą liczone.
4. Po zakończeniu głosowania zostaną podliczone głosy z ankiety na portalu Facebook oraz te nadesłane drogą mailową. W 7 miejscach na których zostało oddanych najwięcej głosów zostanie zorganizowana akcja sprzątania.
5. Głosy, które zostały oddane niezgodnie z regulaminem Akcji mogą zostać odjęte.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju oszustwa, które mogą mieć miejsce na etapie głosowania.

§3
Przebieg kolejnych akcji sprzątania

1. Harmonogram oraz dni sprzątania ustala Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz dni w których odbędą się kolejne akcje sprzątania.
2. Każdy uczestnik akcji zobowiązany jest do podpisania się na liście z upoważnieniem do wykorzystania swojego wizerunku przez Stowarzyszenie Wolnej Herbaty poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).
3. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zasad danej akcji sprzątania, które zostaną im przedstawione podczas zbiórki przed rozpoczęciem akcji sprzątania danego dnia. W przypadku gdy uczestnik nie był obecny na zbiórce, jest zobowiązany samodzielnie zadbać o uzyskanie odpowiednich informacji oraz sprzętu do sprzątania w tym worków na śmieci oraz rękawic ochronnych.
4. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zaleceń Organizatora oraz wyznaczonych przez niego koordynatorów.
5. Korzystanie z bezpłatnego poczęstunku w trakcie Akcji a także w czasie spotkania integracyjnego jest dobrowolne, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie mogące wyniknąć z tego konsekwencje.
6. Dania na grilla oraz ognisko są przygotowywane przez wolontariuszy i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich stan.
7. Akcja ma na celu przeciwdziałanie zaśmiecaniu oraz promocję postaw ekologicznych, z tego względu używanie produktów jednorazowych w trakcie akcji ograniczone jest do minimum. Uczestnicy są proszeni o przyniesienie własnych sztućców, kubków, talerzy czy innych sprzętów potrzebnych im w czasie Akcji. W przypadku nieposiadania ich, mogą na własną odpowiedzialność skorzystać z sztućców, kubków i talerzy oraz innych sprzętów udostępnianych przez Stowarzyszenie.
8. Organizator zapewnia uczestnikom worki na śmieci oraz rękawice ochronne.
9. Organizator zajmuje się akcją sprzątania oraz spotkaniem integracyjnym tylko w wyznaczonych na wydarzeniu na facebooku godzinach. Po upływie czasu trwania konkretnej, jednorazowej akcji sprzątania organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg spotkania.
10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne zdarzenia
losowe w czasie Akcji.

§6
Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach multimedialnych, będących dokumentacją Akcji, w działaniach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w materiałach, które Organizator uzna za odpowiednie dla promocji oraz popularyzacji swoich celów statutowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji oraz zmiany jej przebiegu.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie wolnaherbata.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie zmian w możliwe jest również w czasie trwania Akcji.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Akcji oraz osób trzecich.

aktualności

Pierwsza Repair Cafe w Katowicach

Pierwsza katowicka Repair Cafe odbyła się 7go kwietnia 2018 w Klubie SM Silesia na Piotrowicach. Celami projektu były popularyzacja naprawiania zamiast wyrzucania, promocja wolontariatu oraz integracja społeczna.

Na wydarzeniu mieszkańcy mogli bezpłatnie skonsultować się i naprawić przedmioty takie jak elektronika, komputery, rowery, ubrania, zegarki czy biżuteria, dzięki czemu zamiast kupować nowe, ich stare przedmioty otrzymały drugie życie. Usług dokonywało sześcioro wolontariuszy, prywatnie hobbistów majsterkowania.

W czasie kawiarenki panowała twórcza, sympatyczna atmosfera. Wolontariusze współpracowali, wymieniali się narzędziami oraz umiejętnościami w celu zreperowania jak największej ilości przedmiotów. W wydarzeniu wzięło udział około 80 osób.

Zarejestrowanych w sieci http://repaircafe.org/ jest aktualnie 1500 kawiarenek na całym świecie. W Polsce była to druga Repair Cafe po Pile. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem, w związku z czym kawiarenka ma wejść w stały krajobraz Katowic oraz okolicznych miast aglomeracji z częstotliwością raz na 2-3 miesiące.

Kawiarenka naprawcza Repair Cafe w Katowicach została zorganizowana przez Stowarzyszenie Wolnej Herbaty we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Silesia oraz współfinansowana z budżetu Miasta Katowice.

aktualności

Repair Cafe w Katowicach

Do wyrzucenia? Nie ma mowy!

Repair Cafe to kawiarenka naprawcza. Na wydarzeniu będą obecni eksperci od naprawiania przedmiotów codziennego użytku: elektroniki, biżuterii, ubrań, komputerów czy rowerów, z pomocy których mieszkańcy mogą skorzystać bezpłatnie przy kawie i ciastku. Pierwsza katowicka kawiarenka naprawcza odbędzie się 7go kwietnia (sobota) w godzinach 14:00-18:00 w Klubie SM Silesia przy ul. Północna 32 na Piotrowicach.

RC_Katowice

Kawiarenka naprawcza w Katowicach jest drugą taką inicjatywą w Polsce, natomiast na świecie jest już 1500 zarejestrowanych kawiarenek na http://www.repaircafe.org Kawiarenki opierają się na budowaniu społeczności lokalnych, a ekspertami są wolontariusze, którzy pomagają i uczą innych jak naprawiać przedmioty.

Głównym celem kawiarenki jest promocja wielokrotnego używania i naprawiania przedmiotów oraz zwrócenie uwagi na potrzebę ograniczenia ilości produkowanych odpadów przez mieszkańców. W trakcie wydarzenia istnieje możliwość dotowania narzędzi oraz artykułów krawieckich na rzecz organizacji kolejnych kawiarenek naprawczych w regionie.

Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie Wolnej Herbaty przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Silesia” w Katowicach i współfinansowane z budżetu Miasta Katowice.